|

17 augusti 2017
Ekhagsskolan
Lämna din synpunkt

Om Ekhagsskolan

Ekhagsskolan omfattar grundskola från förskoleklass till årskurs fem fritids. I skolans lokaler finns även en föreskoleavdelning.

Våra elever kommer i första hand från Dals Långed och Billingsfors.

Mer om Ekhagsskolan...

Sjukanmälan

Anmäl frånvaro på morgonen den första sjukdagen.

0531-52 64 54 (personalrum)

Ekhagsskolan | Parkvägen 6 | 660 10 Dals Långed | Telefon: 0531-52 64 46 | Fax: 0531-413 58

Bengtsfors kommun